Օգտագործման պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն կանոններն ու պայմանները:
 

Օգտագործելով տվյալ ինտերնետային կայքը, Դուք ընդունում եք, որ հասկացել եք և համաձայն եք ներքոհիշյալ պայմանների հետ:

Եթե Դուք չեք համաձայնում սույն Օգտագործման պայմաններին, ապա չեք կարող օգտագործել այս կայքը:

 

Դուք հաստատում եք, որ Ձեր տարիքը գերազանցում է 16 տարեկանը

Դուք նաև հաստատում եք, որ ամբողջովին իրավունակ և գործունակ եք սույն օգտագործման պայմաններով սահմանված դրույթները, պայմանները, պարտավորությունները, հաստատումները,երաշխավորություններն ու հավաստիացումներն ընդունելու համար և պարտավոր եք ընդունել այս Օգտագործման պայմաններն ու առաջնորդվել դրանցով:


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 16-ԻՑ ՓՈՔՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՄ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Տվյալ կայքը նախատեսված չէ 16 տարեկանից ցածր անձանց համար:
 

Եթե Ձեր տարիքը փոքր է 16-ից, սակայն ցանկանում եք կապ հաստատել tntesakan.am-ի հետ, դա կարող եք անել ՄԻԱՅՆ Ձեր ծնողի կամ օրինական խնամակալի միջոցով: